Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường

Nguyên tắc lập quy hoạch bảo vệ môi trường yêu cầu quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa đối tượng, nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và đối tượng, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

22/10/2020

Khánh Hòa: Thu gom rác bằng xe đạp

Những chiếc xe đạp được cải tiến thành xe nhặt rác trên các tuyến đường. Ý tưởng mới của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (Khánh Hòa) đã góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

05/10/2019

Nội dung quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ theo hướng dẫn của nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là công cụ quan trọng để thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ hiệu quả nhằm bảo đảm tính tổng thể; hài hòa giữa nhu cầu khai thác, sử dụng và yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái; hài hòa lợi ích ngắn hạn và dài hạn của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên với lợi ích của nhà nước và cộng đồng

05/10/2019

««« | 1 | 2 | »»»
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h