Vĩnh Lương: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện phong trào " TDXDĐSVH" năm 2019

Thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” do Chính phủ phát động, ngay từ những ngày đầu, xã Vĩnh Lương đã có những biện pháp tích cực chuẩn bị, triển khai cuộc vận động trong phạm vi toàn xã. Ban chỉ đạo xã đến Ban vận động ở cơ sở nhanh chóng kiện toàn với sự tham gia của các ban, ngành đoàn thể và có sự phân công cụ thể cho từng thành viên trực tiếp phụ trách các chương trình kinh tế xã hội của địa phương

 

12/07/2019

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h